לתשומת ליבכם, טרם הרשמתכם להגרלה אנו מבהירים כי המידע שיימסר על ידי הנרשמים להגרלה (לרבות שם, מספר תעודת זהות, מספר תעודת זכאות, כתובת ופרטים מזהים נוספים), יועבר לידי החברה ו/או לידי משרד הבינוי והשיכון ו/או מי מטעמם, לצורך בדיקה ואימות זכאותו של הנרשם, וכי בהגשת המידע על ידי הנרשם – הנכם מסכימים למסירת המידע למטרה זו.

כיצד נרשמים להגרלה לדיור לטווח ארוך?

באפשרותכם לבצע הרשמה להגרלה לזכאים שהוכרו על ידי משרד הבינוי והשיכון בשני אופנים:

וודאו שכל המסמכים בידיכם

אלו המסמכים שחובה לצרף על מנת לבצע רישום תקין ומלא להגרלה:

איך תדעו שהשלמתם את תהליך ההרשמה?​

בסיום ההרשמה תופיע חלונית המציינת שהפרטים נתקבלו במערכת. קבלת הפרטים אינה מהווה אישור להשתתפות בהגרלה 
לאחר אימות הפרטים שהזנתם בטופס ההרשמה,ייבדקו המסמכים והתעודות שצירפתם. אם הפרטים אינם תקינים, אנו ניצור עמכם קשר . 
 
לתשומת לבכם,  הודעה על זכייה תקבלו רק לאחר ביצוע ההגרלה ובחירת הזוכים, בכפוף לכך שתעודת הזכאות בתוקף ביום ההגרלה.

זכיתם בהגרלה, מה קורה עכשיו?

ממתינים לקבל הודעה שאכן התפנתה דירה בשכ"ד מפוקח, לאחר קבלת הודעה:

 

תשלום עבור שכירת הדירה

ביום החתימה על החוזה, עליכם להגיע למשרדי החברה עם הפרטים הבאים:

צור קשר